Cancellation policy

RESERVATION PROCEDURE

1. Reservation enquiry is possible via E-mail or the reservation questionnaire, available on our website.

2. After receiving your enquiry, the campsite books the reservation which is finally confirmed after the campsite receives the requested prepayment on the bank account.

3. The campsite is entitled to reject or invalidate the reservation in the following cases: if a customer does not settle the prepayment costs in due time; if a customer misuses the system; and/or if a customer is known for causing problems, being in debt or being a non-payer.

4. In order for the reservation to become valid, the prepayment must be paid in 14 business days after the offer is sent. If the prepayment is not paid in due time, the reservation is invalid.

5. The total amount / the receipt is payed 6 weeks before arrival.

6. If by any measures you would need to cancel your reservation, we will cooperate with you to get you all the paperwork you need to send to your insurance company to receive your refund. (If you do not receive an answer within 3 days, please check your junk mail, otherwise send us another E-mail.)

CHANGING A RESERVATION

1. It is possible to change the reservation at least one month before the arrival date – depending on the availability (date or the accommodation type).

2. If it comes to a change in the number of people for parcel reservation, the accommodation of the people present will be charged according to the valid price list.

3. If it comes to a change in the number of people for a mobile home or a bungalow reservation, only fee is charged additionally.

4. If the number of people in a mobile home or a bungalow exceeds the maximum allowed number, the accommodation for every additional person will be charged extra.

 

POSTOPEK REZERVACIJE

 1. Povpraševanje za rezervacijo je možno opraviti po e-pošti (info@campingmenina.com ), preko spletnega vprašalnika, ki je dostopen na naši spletni strani ali telefonske številke 051 219 393.
 2. Po prejemu povpraševanja kamp opravi rezervacijo, ki je dokončno potrjena, ko kamp prejme predplačilo na bančni račun.
 3. Kamp ima pravico zavrniti ali razveljaviti rezervacijo, če gost ne poravna stroškov akontacije v okviru predvidenega časovnega roka, če zlorabi sistem in/ali v primeru, če je gost znan kot problematičen ali zadolženec oz. neplač
 4. Da bi rezervacija postala veljavna, dokončna, je potrebno predplačilo poravnati v okviru navedenih 3 delovnih dni od poslane Če predplačilo ni poravnano v predvidenem roku, se rezervacija obravnava kot neveljavna. (Če odgovora ne prejmete v 3 dneh, poglejte ali je naše sporočilo pristalo med spam sporočili, če ga ni, nam ponovno pišite ali nas dokličete na telefonsko številko 051 219 393).
 5. Preostanek zneska se poravna na recepciji kampa.

SPREMEMBA REZERVACIJE

 1. Rezervacijo je mogoče spremeniti en mesec pred datumom prihoda, odvisno od razpoložljivosti (termin ali tip namestitve).
 2. Če pride do spremembe števila oseb za rezervacijo parcele, bo samo bivanje prisotnih oseb zaračunano skladno z veljavnim cenikom.
 3. Če pride do spremembe števila oseb za rezervacijo mobilne hiške ali bungalova, se mora le to sporočiti oz. preveriti, če bo glede na nastanitev to mogoče.
 4. – Če število oseb v mobilni hiški ali bungalovu presega maksimalno dovoljeno število oseb, bo bivanje za vsako dodatno osebo zaračunano.
  – Če se število oseb ob prihodu v mobilno hiško ali bungalov ne ujema z rezervacijo, bo bivanje za vsako dodatno osebo zaračunano.

ODPOVED REZERVACIJ

 1. Rezervacijo je mogoče odpovedati izključno po pisni poti (e-mail). Prekinitev rezervacije po telefonu ni veljavna.
 2. Če gost odpove rezervacijo 160 dni pred dnevom prihoda, kamp povrne celoten znesek predplačila, razen 30,00 EUR, ki so nastali kot strošek rezervacije.
 3. Če gost rezervacije ne odpove v 160 dneh pred prihodom, kamp zadrži celoten znesek predplačila.
 4. Če gost ne odpove rezervacije, kamp zadrži celoten znesek predplačila.
 5. Če gost po opravljeni rezervaciji in predplačilu želi spreminjati število nočitev na manj, mu je zaračunana celotna prvotno dogovorjena rezervacija.
 6. Obračunamo stroške nepravočasne odpovedi rezervacije, v kolikor se gost rezerviranega termina ne udeleži in sicer v višini 100% vrednosti. (Če gost ne pride pravočasno ali odide predčasno, se mu prav tako zaračuna celotno obdobje, ki je bilo rezervirano).

 

Da bi lahko gostu nakazali vračilo, mora po pisni poti poslati naslednje podatke:

 1. POLNO IME IN PRIIMEK OSEBE, KI JE OPRAVILA NAKAZILO, REZERVACIJO
 2. POLN HIŠNI NASLOV OSEBE, KI JE OPRAVILA NAKAZILO
 3. BANČNI OZ. IBAN RAČUN, S KATEREGA JEBILO OPRAVLJENO NAKAZILO
 4. SWIFT/BICBANKE
 5. IME BANKE
 6. NASLOV BANKE

Če pride do poznega prihoda na dan prijave, ali prihod sledeči dan, mora gost to pravočasno sporočiti, da bomo vedeli, kdaj ga lahko pričakujemo.